pasaport pizza
pasaport pizza
pasaport pizza siparis 0
SEPETİM

    Henüz sepete ürün eklemediniz

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Pasaport Hazır Yiyecek A.Ş. ("Pasaport Pizza") olarakkişisel verilerinizin gizliliğine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") kapsamında hukuka uygun biçimde işlenmesine önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ("Politika"), Pasaport Pizza tarafından işletilmekte olan www.pasaportpizza.com web sitesinin veya mobil uygulamasının ("Platform")ziyaret edilmesi, Platform`a üye olunması veya üye olunmaksızın Platform üzerindenveya çağrı merkezimiz üzerinden ürün ve hizmetlerden faydalanılması durumunda Pasaport Pizza tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında sizleri bilgilendirmektedir.

1) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres verileri sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Pasaport Pizza adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla işlenebilir. Pasaport Pizza tarafından toplanan kişisel verileriniz faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Cookie/Çerez Kullanımı

Kullanıcının, www.pasaportpizza.com web sitesi (“Web Sitesi”) tarafından sunulan bazı Hizmetlerden veya Web Sitesinden yararlanabilmesi, daha hızlı ve aktif işlem yapabilmesi, kullanıcı tercihlerinin değerlendirilmesi, kullanıcı tercihlerine göre Web Sitesinin özelleştirilmesi/kişiselleştirilmesi, reklamcılık faaliyeti yapılması ve Web Sitesi performansının artırılması amacıyla yardımcı programlar ve çerezler kullanılabilir.

Bu Hizmetlerden/Web Sitesinden yararlanıldığı takdirde, söz konusu yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Web Sitesi veri tabanına kaydedilir ve/veya bazı çerezlerden yararlanılır ve bunlar vasıtasıyla Kullanıcıya bazı bilgiler gönderilir. Çerezler vasıtasıyla kaydedilen veriler pasaport hazır yiyecek a.ş. tarafından işlenir ve kaydedilir. Web Sitesinde kullanılan çerezler aşağıda belirtilmiştir. Çerez ayarlarının değiştirilmesi veya çerezlerin engellenmesi için tarayıcınızdaki ayarlar kısmına başvurabilirsiniz.

Tarayıcınızdan Cookie/Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu Web Sitesinde çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılır.

Çerezleri engellemeniz veya ilgili ayarları değiştirmeniz halinde; Web Sitesine veya özelliklerine, Hizmetlere erişiminiz kısmen veya tamamen kısıtlanabilir. Bu Çerez Politikası, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Son güncelleme tarihi yukarıda belirtilmiştir.

Web sitesinde kullanılan çerezler

Google Analytics:

Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerini Google'a bildirmek için bir dizi çerez kullanabilir. Google Analytics tarafından kullanılan ana çerez '_ga' çerezidir. Analytics çerezleri ve gizlilik bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Facebook

Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır. Facebook gizlilik ilkeleri için tıklayınız.

2) Kişisel Verilerin Aktarımı

Pasaport Pizza, kişisel verilerinizi işbu Politika’da belirtilen amaçlar dahilinde Pasaport Pizza’nın hizmet aldığı, işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilerle, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, danışmanlık hizmeti alınan avukatlara ve resmi kurum ve kuruluşlara, Pasaport Pizza hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri ile paylaşabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslara uygun olarak yurtdışına aktarabilecektir.

3) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu kapsamda, kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde Hizmetler’in beğeni, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması veya tanıtılması amacıyla elektronik ortamda ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı toplanmaktadır.

4) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu bize bildirmiş olduğunuz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@pasaportpizza.com’a göndermeniz gerekmektedir. Pasaport Pizza, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Pasaport Pizza’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.